Route Donderdag 30 mei 2024

Start vanuit het Veo-clubhuis en naar het toegangshek van parkeerterrein Wilhelmus lopen

START

r.a.       toegangsweg Sportpark Westvliet 

l.a.        voetpad Westvlietweg (naast fietspad)

r.a.       Westvlietweg en Kerkbrug oversteken op aanwijzing van de verkeersregelaars

r.a.       langs Oude Haven rechtdoor voetpad naar park

r.d.       bruggetje over naar Park Vreugd en Rust

r.d.       langs de oever van de Vliet

l.a.        na vijver aan linker kant (2e afslag)

l.a.h.     langs vijver blijven lopen

r.a.       pad voor Central Park

r.a.       Oosteinde (niet oversteken)

r.d.       Wijkerlaan oversteken bij zebra op aanwijzing van de verkeersregelaars

l.a.        aan het einde van Oosteinde, Parkweg oversteken op aanwijzing van de verkeersregelaars

r.d.       Laan van Leeuwensteyn

l.a.        Vijverhof, bruggetje over en daarna

r.a.       Veldzichtkade

r.d.       Rembrandtlaan oversteken op aanwijzing van de Verkeersregelaars

r.a.       ter hoogte van Loolaan bruggetje over

l.a.        voetpad langs Broeksloot

r.d.       Schellinglaan oversteken

r.d.       pad langs Broeksloot volgen

r.a. = rechtsaf; l.a. = linksaf;
r.d. = rechtdoor; r.a.h. = rechts aanhouden;
l.a.h. = links aanhouden

l.a.        brug over Broeksloot en rechtdoor naar Boerenbos 

r.d.       Pad naar Noordenburglaan en oversteken naar Juliana Bernhardpark

r.a.h.     Pad vervolgen naar Parkweg

r.a.       Parkweg oversteken op  aanwijzing van verkeersregelaar(s)           

r.d.       Park Vreugd en Rust inlopen 

In het park is een pauze moment. We vertrekken om 19.20 uur naar het eindpunt waar de kinderen hun medaille ontvangen.

Loop naar de uitgang van het park aan het Oosteinde

r.a.       het Oosteinde op en loop rechtdoor de Herenstraat in

l.a.        Kerkstraat  inlopen (tegenover Kerk)

r.d.       Kerkbrug over, Westvlietweg oversteken op aanwijzing verkeersregelaars

l.a.        Westvlietweg, voetpad naast fietspad

r.d.       toegangsweg sportpark oversteken

r.a.       langs water naar toegangshek VEO, parkeerterrein Wilhelmus

Na afloop kunt U de welverdiende medaille ophalen in het VEO-clubhuis. De Blaasbalgen zullen dit muzikaal ondersteunen.

Let op: U bent verplicht, bij het oversteken van de wegen, waar mogelijk gebruik te maken van de oversteekplaatsen en verkeerslichten en, indien aanwezig, de aanwijzingen van de VEO-verkeersregelaars op te volgen. Deelname is voor eigen risico.  
Scroll naar boven